Patronat

Aktualizacja informacji na naszej stronie 

dzięki wsparciu 
Fundacji PKO Banku Polskiego


Pełna lista odznaczonych


Informator

Wszystkich uczestników strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni prosimy o pilny kontakt. Kontakt e-mail: 
fpih@wp.pl , tel.: 792 453 909 lub osobisty w siedzibie w Gdyni, przy ul. Morskiej 9a (dyzury: od wtorku do piątku w godz. 14.00 - 18.00)


Uwaga !

Od lutego 2013 czynny będzie w stałych godzinach nowy lokal fundacji, który przygotowujemy do potrzeb udostępniania zbiorów.   Nowa siedziba została pozyskana dzięki przychylności władz Gdyni i mieści się przy ul.Morskiej 9-9A,  (bezpośrednio przy wyjściu z tunelu dworca Gdynia-Główna od strony ul. Wolności)

Do czasu oficjalnego otwarcia lokalu, dyżury pełni w nim Andrzej Kołodziej w środy i czwartki, w godzinach 15.00-18.00 tel.kontaktowy: 792 453 909

Archiwum FPIH

aktualności

Projekt edukacyjny tworzenia zbioru archiwalnego

Polskiej prasy konspiracyjnej lat '80 XX wieku.

 

         Archiwum Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna powstaje od kilku lat i możemy pochwalić się interesującymi pozycjami. W naszym archiwum gromadzimy publikacje niezależne i konspiracyjne wydawane i kolportowane w Gdyni i w Trójmieście z czasów działania antykomunistycznej opozycji demokratycznej, dokumenty ukazujące tworzenie struktur i działania NSZZ Solidarność w latach 1980-81 oraz ulotki, fotografie, książki i prasę konspiracyjną z lat 1981 – 1989.

 

 

          Zbiory naszego archiwum są ciągle uzupełniane, a opracowana ich część jest udostępniana w lokalu Fundacji przy ul. Morskiej 9a w Gdyni. 

          Naszą ofertę szczególnie kierujemy do szkół, które byłyby zainteresowane szerzeniem wiedzy z historii najnowszej naszego regionu, do kółek historycznych, a także do osób prywatnych. Nasze zbiory są udostępniane nieodpłatnie.

 

 

 

 

Mecenasem „Projektu edukacyjnego tworzenia zbioru archiwalnego
Polskiej prasy konspiracyjnej lat '80 XX wieku” jest
Bank Zachodni WBK