Patronat

Aktualizacja informacji na naszej stronie 

dzięki wsparciu 
Fundacji PKO Banku Polskiego


Pełna lista odznaczonych


Informator

Wszystkich uczestników strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni prosimy o pilny kontakt. Kontakt e-mail: 
fpih@wp.pl , tel.: 792 453 909 lub osobisty w siedzibie w Gdyni, przy ul. Morskiej 9a (dyzury: od wtorku do piątku w godz. 14.00 - 18.00)


Uwaga !

Od lutego 2013 czynny będzie w stałych godzinach nowy lokal fundacji, który przygotowujemy do potrzeb udostępniania zbiorów.   Nowa siedziba została pozyskana dzięki przychylności władz Gdyni i mieści się przy ul.Morskiej 9-9A,  (bezpośrednio przy wyjściu z tunelu dworca Gdynia-Główna od strony ul. Wolności)

Do czasu oficjalnego otwarcia lokalu, dyżury pełni w nim Andrzej Kołodziej w środy i czwartki, w godzinach 15.00-18.00 tel.kontaktowy: 792 453 909

Procesy

Internowani » Procesy

WPROWADZENIE O INTERNOWANIU


Internowanie – przymusowe umieszczanie w specjalnych obozach, dotyczy osób cywilnych, stosowane też jest w stosunku do przeciwników politycznych, którym nie można było udowodnić konkretnych przestępstw i skazać w procesie karnym. Po wprowadzeniu stanu wojennego, część działaczy opozycyjnych została zatrzymana i wywieziona na okres od kilku do kilkudziesięciu miesięcy , do ośrodków internowania, mieszczących się w większości w więzieniach.


Procesy
„Najgłośniejszy", a tym samym najwyższy wyrok SMW w Gdyni w stanie wojennym zapadł w procesie przywódców strajku (14-15 grudnia 1981 r.) w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni - Ewy Kubasiewicz i Jerzego Kowalczyka (skazani odpowiednio na 10 i 9 lat pozbawienia wolności) - oraz osób, które w ciągu kilku następnych dni (15-20 grudnia 1981 r.) po zakończeniu strajku drukowały i rozpowszechniały wspólnie m.in. komunikaty Krajowego Komitetu Strajkowego. W wypadku Ewy Kubasiewicz orzeczony wyrok był jeszcze wyższy niż ten postulowany przez prokuratora, który żądał kary w wysokości 9 lat pozbawienia wolności.
Oprócz Ewy Kubasiewicz i Jerzego Kowalczyka na równie wysokie kary skazani zostali:

  • Władysław Jerzy Trzciński (9 lat),
  • Cezary Godziuk (6 lat - najwyższy wyrok w stanie wojennym dla studenta),
  • Krzysztof Jankowski,
  • Wiesława Kwiatkowska,
  • Sławomir Sadowski i Jarosław Skowronek (po 5 lat)
  • syn Ewy Kubasiewicz - Marek Czachor (3 lata).

Zatrzymana i aresztowana na kilka miesięcy została także narzeczona (obecnie żona) Marka Czachora, Magdalena Kowalska, jak również jego przyszły teść Stanisław Kowalski (przed stanem wojennym wydawca jednego z najbardziej poczytnych pism w regionie „Serwisu Informacyjnego NSZZ »Solidarność« Politechniki Gdańskiej").