Patronat

Aktualizacja informacji na naszej stronie 

dzięki wsparciu 
Fundacji PKO Banku Polskiego


Pełna lista odznaczonych


Informator

Wszystkich uczestników strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni prosimy o pilny kontakt. Kontakt e-mail: 
fpih@wp.pl , tel.: 792 453 909 lub osobisty w siedzibie w Gdyni, przy ul. Morskiej 9a (dyzury: od wtorku do piątku w godz. 14.00 - 18.00)


Uwaga !

Od lutego 2013 czynny będzie w stałych godzinach nowy lokal fundacji, który przygotowujemy do potrzeb udostępniania zbiorów.   Nowa siedziba została pozyskana dzięki przychylności władz Gdyni i mieści się przy ul.Morskiej 9-9A,  (bezpośrednio przy wyjściu z tunelu dworca Gdynia-Główna od strony ul. Wolności)

Do czasu oficjalnego otwarcia lokalu, dyżury pełni w nim Andrzej Kołodziej w środy i czwartki, w godzinach 15.00-18.00 tel.kontaktowy: 792 453 909

Skróty tematyczne

Imienna lista uczestników strajku sierpniowego w 1980 roku w Gdyni... 
czytaj więcej

Katalog Komitetów strajkowych... 
czytaj więcej

Katalog Postulatów Gdyńskich Zakładów Pracy... 
czytaj więcej

Katalog fotografii strajkowych... 
czytaj więcej

Katalog Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia... 
czytaj więcej

Katalog Poczty Strajkowej w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni... 
czytaj więcej

Katalog pierwszych Komitetów Założycielskich i Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność w Gdyni lata  1980-1981... 
czytaj więcej

Katalog Biuletynów i Wydawnictw Niezależnych wydawanych w Gdyni lata 1980-1980... 
czytaj więcej

I Zjazd Regionalny NSZZ Solidarność w Teatrze Muzycznym w Gdyni... 
czytaj więcej

Lista Delegatów Gdyńskich Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność na I Zjazd Regionalny NSZZ Solidarność... 
czytaj więcej

Lista Delegatów Gdyńskich Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność na I Zjazd Krajowy NSZZ Solidarność... 
czytaj więcej

Lista Internowanych z Gdyni z materiałami z czasów internowania... 
czytaj więcej

Dokumenty, fotografie Komitetu Budowy Pomników
w Gdyni... 
czytaj więcej

Kapelan
Solidarności w Gdyni
czytaj więcej

Inne niezależne inicjatywy związkowe i obywatelskie podejmowane przez mieszkańców Gdyni w latach 1980- 1981... 
czytaj więcej