Patronat

Aktualizacja informacji na naszej stronie 

dzięki wsparciu 
Fundacji PKO Banku Polskiego


Pełna lista odznaczonych


Informator

Wszystkich uczestników strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni prosimy o pilny kontakt. Kontakt e-mail: 
fpih@wp.pl , tel.: 792 453 909 lub osobisty w siedzibie w Gdyni, przy ul. Morskiej 9a (dyzury: od wtorku do piątku w godz. 14.00 - 18.00)


Uwaga !

Od lutego 2013 czynny będzie w stałych godzinach nowy lokal fundacji, który przygotowujemy do potrzeb udostępniania zbiorów.   Nowa siedziba została pozyskana dzięki przychylności władz Gdyni i mieści się przy ul.Morskiej 9-9A,  (bezpośrednio przy wyjściu z tunelu dworca Gdynia-Główna od strony ul. Wolności)

Do czasu oficjalnego otwarcia lokalu, dyżury pełni w nim Andrzej Kołodziej w środy i czwartki, w godzinach 15.00-18.00 tel.kontaktowy: 792 453 909

Kryzys 16.08.1980

Strajk Sierpniowy » Kryzys 16.08.1980

KRYZYS - 16 sierpnia 1980


16 sierpnia to data szczególna w historii strajku. Strajk, zainicjowany 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej, w założeniu miał być strajkiem solidarnościowym. Stocznia Gdańska miała reprezentować i wspomagać inne strajkujące zakłady Wybrzeża. Miała też je chronić. Jednak wybrany na przewodniczącego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa, wbrew wcześniejszym uzgodnieniom i deklaracjom, podjął rozmowy z dyrektorem Stoczni i trzeciego dnia strajku, 16 sierpnia, podpisał porozumienie i ogłosił zakończenie strajku w Stoczni. Wywołało to ogromne zamieszanie wśród zakładów, które podjęły strajk licząc na ochronę ze strony największego na Wybrzeżu zakładu – Stoczni Gdańskiej. Wałęsa zadowolił się podwyżką płac i ochroną dla strajkujących w Gdańsku stoczniowców. Władze natychmiast nagłośniły sprawę zakończenia strajku i rozpoczęły akcję na rzecz wygaszania strajków w innych zakładach.
W Gdyni również wywołało to kryzys. Nieugięta postawa i zdecydowanie Kołodzieja pomogły utrzymać stoczniowców w Stoczni Komuny Paryskiej. Rozważano poważnie utworzenie centrum strajkowego w SKP wobec wycofania się Stoczni Gdańskiej. Kołodziej razem z Andrzejem Butkiewiczem opracowali „Program Stoczni Gdynia”, wzywający do strajku powszechnego, którego jednak nie rozpowszechnili od razu, zajęci utrzymaniem strajku. Przełomem okazała się zgoda księdza Hilarego Jastaka na odprawienie nazajutrz, w niedzielę 17 sierpnia, mszy świętej. Ogłoszono tę wiadomość natychmiast przez stoczniowy radiowęzeł. Potem przyszła informacja, że jednak Stocznia Gdańska strajkuje nadal, że jednak podjęła strajk solidarnościowy. Stoczniowcy zostali. Rozpoczęły się przygotowania do mszy św. 

Opracowanie: Danuta Sadowska