Patronat

Aktualizacja informacji na naszej stronie 

dzięki wsparciu 
Fundacji PKO Banku Polskiego


Pełna lista odznaczonych


Informator

Wszystkich uczestników strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni prosimy o pilny kontakt. Kontakt e-mail: 
fpih@wp.pl , tel.: 792 453 909 lub osobisty w siedzibie w Gdyni, przy ul. Morskiej 9a (dyzury: od wtorku do piątku w godz. 14.00 - 18.00)


Uwaga !

Od lutego 2013 czynny będzie w stałych godzinach nowy lokal fundacji, który przygotowujemy do potrzeb udostępniania zbiorów.   Nowa siedziba została pozyskana dzięki przychylności władz Gdyni i mieści się przy ul.Morskiej 9-9A,  (bezpośrednio przy wyjściu z tunelu dworca Gdynia-Główna od strony ul. Wolności)

Do czasu oficjalnego otwarcia lokalu, dyżury pełni w nim Andrzej Kołodziej w środy i czwartki, w godzinach 15.00-18.00 tel.kontaktowy: 792 453 909

Album "Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni" tom III

aktualności

          Zgodnie z zapowiedzią przygotowaliśmy III tom albumu "Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni" zawierający m.in.  pełne opracowanie Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w gdyńskich placówkach Oświaty i Wychowania w latach 1980 – 1981. Zamieszczamy też uzupełnioną listę bohaterów tamtych dni, która jest otwarta i będzie stale uzupełniana, alfabetycznie.

 

Publikacja dostępna jest na stronie Fundacji Pomorskiej Inicjatywy Historycznej

Przejdź do strony fundacji by uzyskać dostęp do publikacji

 

Nasza publikacja powstała dzięki wsparciu
Prezydenta Miasta Gdyni 


 

oraz 

Fundacji PKO Banku Polskiego

 

Przejdź do strony fundacji by uzyskać dostęp do publikacji