Patronat

Aktualizacja informacji na naszej stronie 

dzięki wsparciu 
Fundacji PKO Banku Polskiego


Pełna lista odznaczonych


Informator

Wszystkich uczestników strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni prosimy o pilny kontakt. Kontakt e-mail: 
fpih@wp.pl , tel.: 792 453 909 lub osobisty w siedzibie w Gdyni, przy ul. Morskiej 9a (dyzury: od wtorku do piątku w godz. 14.00 - 18.00)


Uwaga !

Od lutego 2013 czynny będzie w stałych godzinach nowy lokal fundacji, który przygotowujemy do potrzeb udostępniania zbiorów.   Nowa siedziba została pozyskana dzięki przychylności władz Gdyni i mieści się przy ul.Morskiej 9-9A,  (bezpośrednio przy wyjściu z tunelu dworca Gdynia-Główna od strony ul. Wolności)

Do czasu oficjalnego otwarcia lokalu, dyżury pełni w nim Andrzej Kołodziej w środy i czwartki, w godzinach 15.00-18.00 tel.kontaktowy: 792 453 909

W związku z przygotowaniem 5 i 6 tomu albumu "Ludzie Sierpnia", z których jeden będzie nosił tytuł: "Ludzie Sierpnia - Matki, żony, córki...", prosimy o kontakt kobiety, mieszkanki Gdyni, które wspierały strajkujących członków swojej rodziny w zakładach pracy w Trójmieście w gorącym Sierpniu 1980 r.

aktualności

W sierpniu 1980 r. rozpoczęły się strajki, które zapoczątkowały idee "Solidarności", wielkiego, wspaniałego ruchu społecznego, który pokazał, że z komuną mogą walczyć zwykli ludzie, kiedy są razem. 


Chcielibyśmy oddać hołd dzielnym kobietom, które pomimo strachu o synów, mężów, ojców, braci były gotowe nieść pomoc w każdej formie, ale także wspierały ich modlitwą. Chcielibyśmy poznać strajk z sierpniowych dni oczami kobiet, które nie brały bezpośredniego udziału w protestach.


Prosimy w związku z powyższym o kontakt osobisty mieszkanki Gdyni, pamiętające gorące dni sierpniowego protestu, chcące podzielić się wspomnieniami, jak i ich rodziny w celu pomocy w uzyskaniu relacji. Można także przekazać wspomnienia tradycyjną pocztą, osobiście do siedziby Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, przy ul. Morskiej 9 w Gdyni, lub mailem na adres: fpih@wp.pl .