Patronat

Aktualizacja informacji na naszej stronie 

dzięki wsparciu 
Fundacji PKO Banku Polskiego


Pełna lista odznaczonych


Informator

Wszystkich uczestników strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni prosimy o pilny kontakt. Kontakt e-mail: 
fpih@wp.pl , tel.: 792 453 909 lub osobisty w siedzibie w Gdyni, przy ul. Morskiej 9a (dyzury: od wtorku do piątku w godz. 14.00 - 18.00)


Uwaga !

Od lutego 2013 czynny będzie w stałych godzinach nowy lokal fundacji, który przygotowujemy do potrzeb udostępniania zbiorów.   Nowa siedziba została pozyskana dzięki przychylności władz Gdyni i mieści się przy ul.Morskiej 9-9A,  (bezpośrednio przy wyjściu z tunelu dworca Gdynia-Główna od strony ul. Wolności)

Do czasu oficjalnego otwarcia lokalu, dyżury pełni w nim Andrzej Kołodziej w środy i czwartki, w godzinach 15.00-18.00 tel.kontaktowy: 792 453 909

Gdyńskie zakłady pracy

Katalogi » Komisje założycielskie i zakładowe » Gdyńskie zakłady pracy

 • NSZZ Solidarność Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni

Skład Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni


 • Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

W dniu 15 stycznia 1981 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni, na którym dokonano podziału funkcji i kompetencji poszczególnych członków Prezydium


 • NSZZ Solidarność Zespołów Opieki Zdrowotnej w Gdyni

Składy Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność ZOZ w Gdyni


 • NSZZ Solidarność - Port Gdynia

Dnia 6.O1.1981 r. o godz. 5.00 zakończyła się Zakładowa Konferencja Wyborcza NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Zarządu Portu Gdynia. Dokonano wyboru Komisji Zakładowej, Prezydium i Przewodniczącego oraz Komisji Rewizyjnej. W skład Komisji Zakładowej weszli członkowie Rad Wydziałowych oraz 22 osoby wybrane spośród delegatów.


 

 • Pierwsze struktury związkowe w stoczni "NAUTA" w Gdyni

Po sierpniowym strajku ogłoszono skład Tymczasowe] Rady Robotniczej, działającej jako Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Stoczni Remontowej Nauta.W chwili powstawania zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność" (grudzień 1980r.), stocznia liczyła 2740 pracowników. Kandydaci do Komisji Zakładowej NAUTA 2 Kandydaci do Komisji Zakładowej NAUTA Komisja Zakładowa Nauta 1 Komisja Zakładowa Nauta 2


 

 • Komitet Strajkowy ZR "RADMOR"
 • Józef Karsznia – Przewodniczący
 • Leon Kalinowski
 • Wojciech Niedzielski
 • Andrzej Szostek
 • Józef Okoń – delegat do MSK w Gdańsku
 • Tadeusz Michalak – delegat do MKS w GdańskuSkład Komisji Zakładowej

 

 • NSZZ "Solidarność w Izbie Wełny w Gdyni

Skład Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność w Izbie Wełny w Gdyni.

 • Weltrowski Marek - przewodniczący
 • Ciechorski Marek - wice przewodniczący
 • Kuźmin Lidia - sekretarz
 • Leśniak Barbara - członek
 • Gedrojć Henryk - członek
 • Gedrojć Sławomir - członek
 • Leppert Zbigniew

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność” w Izbie Wełny w Gdyni upoważnia 4 osoby do reprezentowania załogi na zebraniach KKZ w Gdańsku :

 • Lucyna Kiedrzyn
 • Rena ta Skibińska
 • Lilia Kuźmin
 • Barbara Leśniak
Strony: