Patronat

Aktualizacja informacji na naszej stronie 

dzięki wsparciu 
Fundacji PKO Banku Polskiego


Pełna lista odznaczonych


Informator

Wszystkich uczestników strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni prosimy o pilny kontakt. Kontakt e-mail: 
fpih@wp.pl , tel.: 792 453 909 lub osobisty w siedzibie w Gdyni, przy ul. Morskiej 9a (dyzury: od wtorku do piątku w godz. 14.00 - 18.00)


Uwaga !

Od lutego 2013 czynny będzie w stałych godzinach nowy lokal fundacji, który przygotowujemy do potrzeb udostępniania zbiorów.   Nowa siedziba została pozyskana dzięki przychylności władz Gdyni i mieści się przy ul.Morskiej 9-9A,  (bezpośrednio przy wyjściu z tunelu dworca Gdynia-Główna od strony ul. Wolności)

Do czasu oficjalnego otwarcia lokalu, dyżury pełni w nim Andrzej Kołodziej w środy i czwartki, w godzinach 15.00-18.00 tel.kontaktowy: 792 453 909

NSZZ "Solidarność" w SKP

Katalogi » Komisje założycielskie i zakładowe » NSZZ "Solidarność" w SKP

  • Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni

17 IX 1980 wyłoniono 9-osobowe Prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy SKP


  • Wybory władz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Stoczni im. Komuny Paryskiej

W Gdyni w dniu 24.O1.1981 r. /wolna sobota/ odbyło się wyborcze walne zebranie delegatów stoczni. Na zebraniu wybrano komisję Zakładową i Komisję Rewizyjną. Z 75 osób wybrano 51 członków do Komisji Zakładowej Związku /dalszych 5O-ciu członków Komisji Zakładowej stanowią przedstawiciele wszystkich wydziałów i komórek organizacyjnych stoczni/. Oto pełny skład Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Stoczni


  • Wybory do Komisji Zakładowej SKP - mandaty