Patronat

Aktualizacja informacji na naszej stronie 

dzięki wsparciu 
Fundacji PKO Banku Polskiego


Pełna lista odznaczonych


Informator

Wszystkich uczestników strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni prosimy o pilny kontakt. Kontakt e-mail: 
fpih@wp.pl , tel.: 792 453 909 lub osobisty w siedzibie w Gdyni, przy ul. Morskiej 9a (dyzury: od wtorku do piątku w godz. 14.00 - 18.00)


Uwaga !

Od lutego 2013 czynny będzie w stałych godzinach nowy lokal fundacji, który przygotowujemy do potrzeb udostępniania zbiorów.   Nowa siedziba została pozyskana dzięki przychylności władz Gdyni i mieści się przy ul.Morskiej 9-9A,  (bezpośrednio przy wyjściu z tunelu dworca Gdynia-Główna od strony ul. Wolności)

Do czasu oficjalnego otwarcia lokalu, dyżury pełni w nim Andrzej Kołodziej w środy i czwartki, w godzinach 15.00-18.00 tel.kontaktowy: 792 453 909

Ludzie Poczty Strajkowej

Katalogi » Poczta strajkowa » Ludzie Poczty Strajkowej

Lista działaczy "Poczty Strajkowej"


Poczta Strajkowa w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni – sierpień 1980 rok
 KURIERZY/ROZNOSICIELE
 
1.          Małgorzata Staniewicz
2.          Krystyna Lipińska                     (KU)
3.          Bożena Lipińska
4.          Bogumiła Sławińska                 (KU)
5.          Anna Sławińska
6.          Joanna Jaworska
7.          Olgierd Sankowski
8.          Hanna Okorowska
9.          Barbara Jaworska
10.       Tomasz Okorowski
11.       Izabella Filipp
12.       Łucja Wróbel                            (KN)
13.       Ewa Malak                               (KW)
14.       Janina Okorowska
15.       Andrzej Babiński
16.       Zofia Babińska
17.       Zbigniew Mielczarski
18.       Stanisława Witkowska


TK – BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE
 
18.       Czesław Skibicki          – Z-ca Szefa Biura Projektowo-Konstrukcyjnego
19.       Stanisław Twardowski   – Z-ca Szefa Biura Projektowo-Konstrukcyjnego


KG – Główni Projektanci
 
20.       Zbigniew Sankowski                
21.       Andrzej Buczkowski                
22.       Jan Babiński                           
23.       Edward Brasławski                  
24.       Andrzej Dąbrowa                     
25.       Piotr Filipp                              
26.       Kazimierz Hyży                        
27.       Edward Kusznierewicz
28.       Lech Milewicz                          
29.       Jerzy Plewa                            
30.       Aleksander Rylke                    
31.       Henryk Sedłak             
32.       Jerzy Slenzak                          
33.       Lech Śliżewski             
34.       Jerzy Straszyński                    
35.       Mirosław Świszczewski            
36.       Wojciech Żychski